مدیریت (آقای عزتی) : ۰۹۱۲۴۲۲۵۲۰۸
دفتر فروش تهران : ۵۵۴۲۲۹۵۵ - ۵۵۴۲۲۹۳۸ - ۵۵۴۰۷۳۵۰ ، مدیریت (آقای عزتی) : ۰۹۱۲۴۲۲۵۲۰۸

نصب و سرویس انواع رادیاتور

نصب و سرویس انواع رادیاتور

نصب و سرویس انواع رادیاتور

خدمات پس از فروش ایران رادیاتور و خدمات پس از فروش بوتان شامل:

نصب و سرویس انواع رادیاتور

فروشگاه تاسیسات پاسارگاد,نصب و سرویس رادیاتور های ایران رادیاتور,نصب و سرویس رادیاتورهای بوتان

از آنجائی که کلیه رادیاتور های ساخت کارخانه ایران رادیاتور دارای ضمانت 10 ساله میباشد بنابراین شامل مقررات خدمات پس از فروش ایران رادیاتور می گردند.